Search This Blog

Translate

Friday, 18 December 2015

Γεωπόνοι του νομού Κιλκίς: «ξεπέρασε τις προσδοκίες μας η εκπαιδευτική κινητικότητα της Επιμορφωτικής στην Αυστρία»

Το ΚΕΚ- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ υλοποίησε  την κινητικότητα εκπαίδευσης στην Αυστρία, για τις ανάγκες του σχεδίου με τίτλο «Οικολογική ανάπτυξη και διαχείριση του αγρο-διατροφικού τομέα». Η κινητικότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ μετά την έγκριση και επιχορήγηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Στην εκπαιδευτική κινητικότητα συμμετείχε δεκαμελής (10) ομάδα γεωπόνων από το νομό Κιλκίς (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) που παράλληλα είναι εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Πρωταρχικός σκοπός των συμμετεχόντων ήταν η απόκτηση και βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών σε ότι αφορά το διδακτικό τους έργο και την παροχή δυνατοτήτων επαγγελματικής διεξόδου στους καταρτιζόμενους για τον αγροδιατροφικό τομέα και ειδικότερα τις εναλλακτικές καλλιέργειες και τα Αρωματικά/Φαρμακευτικά  Φυτά. Την εκπαιδευτική ομάδα συνόδευσε ο κ. Παναγιώτης Αμοιρίδης Διευθυντής της Επιμορφωτικής Κιλκίς.
Σε συνάντηση των συμμετεχόντων που έγινε στους χώρους της Επιμορφωτικής με σκοπό την αξιολόγηση της κινητικότητας και τον βαθμό ικανοποίησης από τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, τα σχόλια που ειπώθηκαν από τους συμμετέχοντες ήταν εξαιρετικά  και ο ενθουσιασμός τους στο σύνολο φανερός. Μάλιστα όλοι μαζί συμφώνησαν στην υλοποίηση μια περεταίρω εργασίας από κοινού, η οποία αφορά την προετοιμασία ενός «σχεδίου μαθήματος» με σκοπό να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διδασκαλία από τους ίδιους αλλά και άλλους συναδέλφους που το επιθυμούν για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού περιεχομένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κινητικότητας έγιναν θεωρητικά μαθήματα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό DKOMMER INTERKULTURELLE PERSONALENTWICKLUNG που ήταν ο Φορέας Υποδοχής. Ο Φορέας Υποδοχής μετέδωσε στους συμμετέχοντες τεχνογνωσία σε ότι αφορά τον αγρο-διατροφικό τομέα, τις στρατηγικές ανάπτυξης για την είσοδο σε νέες αγορές, τη βιολογική γεωργία, την ελαιοπαραγωγή, τα οινοποιεία κ.ά.
Επιπλέον οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα Αρωματικά /Φαρμακευτικά Φυτά στις οποίες γνώρισαν καινοτόμες μεθόδους και διαδικασίες σε σχέση με την παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, marketing και χρησιμοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα. Συγκεκριμένα επισκέψεις έγιναν στην φάρμα  βιολογικής παραγωγής Κräuterfarm Bauer η οποία παράγει οργανικά προϊόντα απαλλαγμένα από χημικά λιπάσματα και συνθετικά φυτοφάρμακα χωρίς κάποια γενετική αλλαγή αλλά και στο Πανεπιστήμιο Αγροτικής και Περιβαλλοντικής Παιδαγωγικής στη Βιέννη που αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης καθηγητών και συμβούλων στο εργασιακό πεδίο της γεωργίας, δασοκομίας και περιβάλλοντος και με την προσφορά γνώσεων από ειδικευμένα άτομα συμβάλλει στη βιώσιμη και προσανατολισμένη μελλοντική ανάπτυξη. Το BFI,  ένα δεύτερο Πανεπιστήμιο που επισκέφθηκε η ομάδα είναι το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών που μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων που υλοποιεί για διάφορους τομείς (συμπεριλαμβανομένου της μη τυπικής  μάθησης) πρωτοπορεί στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Βιέννη. Στη συνέχεια επίσκεψη έγινε στην εταιρία Kräuter Kottas η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρμακευτικών βοτάνων και τσαγιού από το 1975. Από κάθε επίσκεψη οι συμμετέχοντες έλαβαν ξεχωριστές γνώσεις και ερεθίσματα τα οποία μπορούν κάλλιστα να μεταφέρουν ή και προσαρμόσουν στο δικό τους διδακτικό επαγγελματικό έργο. Οι πολιτιστικές επισκέψεις που έγιναν μέσα στο κλίμα των Χριστουγέννων ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την ευχάριστη διάθεση της εκπαιδευτικής ομάδας.
 Το υλικό του σχεδίου “Eco-Alimentary”  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://epimorfotiki.wix.com/eco-alimentary  όπου θα δημοσιευτούν και τα στοιχεία της δεύτερης εκπαιδευτικής κινητικότητας -στην Ιταλία αυτή τη φορά- με συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους.