Search This Blog

Translate

Monday 26 March 2018

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)»


Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
είναι πάροχος κατάρτισης στα προγράμματα:
·       Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιπέδου Ι, διάρκειας 120 ωρών
·       Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιπέδου ΙΙ, διάρκειας 120 ωρών
·       Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιπέδου ΙΙΙ, διάρκειας 120 ωρών
στη Χρήση  Τεχνολογιών και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Κοινωνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας και Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν, στο πλαίσιο της δράσης με αντικείμενο
 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)»  
Αριθ. Πρωτ. 8.4222/15-03-2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2018
Ωφελούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 8/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 3.494 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ)», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄αριθμ. 8/2017 Δημόσια πρόσκληση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα ακολουθήσει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που αποκτήθηκαν, από τον πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, Φορέα Πιστοποίησης VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVISES.

Επίσημος Ιστότοποσ www.voucher.gov.gr

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ε.π.Friday 23 March 2018

Διεθνής συνεργασία για τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος σπουδών στις νέες τεχνολογίες

Στις 16 & 17 Μαΐου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Βόννη της Γερμανίας διημερίδα με τίτλο «Transnational Cooperation Activity onDissemination, Impact and Sustainability in Erasmus+ Strategic Partnerships for Higher Education». Την διημερίδα διοργανώνει η Εθνική Μονάδα του Προγράμματο ς ERASMUS+ της Γερμανίας DAAD.

Στόχος του διημέρου είναι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με μία από τις ίσως πιο σύνθετες πτυχές των ευρωπαϊκών έργων και ειδικότερα των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή της διάδοσης, του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Στις εργασίες της συνάντησης αυτής έχει προσκληθεί για να συμμετέχει και να καταθέσει τις εμπειρίες της η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου της πόλης l’Aquila της Ιταλίας κα Anna Tozzi, με την ιδιότητά της σαν συντονίστριας του έργου  «Πώς να κερδίσουμε την πρόκληση: Διεθνοποίηση του Επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων». Στο έργο αυτό συμμετέχουν σαν εταίροι από Ελληνικής πλευράς η Επιμορφωτική Κιλκίς, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Έτσι, στη συνάντηση αυτή, μέσα από την παρουσίαση των δράσεων προβολής του έργου θα προβληθούν και οι τρεις εταίροι από την Ελλάδα και η ενεργή συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Κοινού Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών στο 5ο Επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ).

Το Πρόγραμμα Σπουδών που έχει ήδη ολοκληρωθεί αποτελείται από τις εξής 10 Ενότητες:
1 Βασικές Γνώσεις Η/Υ
2 Σχεδιασμός και Υλοποίηση συστημάτων
3 Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
4 Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
5 Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Δικτύων
6 Υπηρεσίες Δικτύου και Ίντερνετ
7 Εφαρμογές Web
8 Βασικά Στοιχεία Ασφάλειας και Διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων
9 Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα
10 Πρακτική Άσκηση και Επιχειρηματικά Σχέδια
Διακρατική συνάντηση στην Ισπανία για το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων STEMΗ Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στο έργο “STEM Capacity Building” που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 – Στρατηγικές Συμπράξεις. Στο έργο πέρα από την Επιμορφωτική συμμετέχει και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς ως διακρατικός εταίρος.
Η τέταρτη συνάντηση συντονισμού του έργου πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Santiago de Compostela της Ισπανίας στις 12-14 Μαρτίου 2018 και φιλοξενήθηκε από το CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación). Στη συνάντηση συμμετείχαν 15 εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων – εταίρων από την Ελλάδα, Λιθουανία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία. Την Επιμορφωτική Κιλκίς εκπροσώπησαν τα στελέχη της Περικλής Κοσμίδης και Νίκος Γεωργιάδης.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης (Long-Term PDP) για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι θα εφαρμόσουν μία ενιαία προσέγγιση διδασκαλίας STEM, καθώς και η δημιουργία online εκπαιδευτικών μαθημάτων μέσω MOOC (Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο που πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ παράλληλα έθεσαν και τους στόχους για τους επόμενους μήνες και μέχρι την τελική συνάντηση και ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου που θα πραγματοποιηθούν στην Πορτογαλία τον Ιούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες για το γενικό πλαίσιο του έργου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αναφέρονται στο http://epimorfotikikilkis.blogspot.gr/2017/01/stem-capacity-building.html